Kunstutstilling om identitet og vandring ved Samuel Olou

. i kategorien Aurskog-Høland kunstforening

Lørdag 28.09.2019 kl. 12.00 åpner Aurskog-Høland kunstforening kunstutstilling på Aur Prestegård med kunstneren Samuel Olou. Temaet for utstillingen er identitet og vandring. Ved å vite hvem en er/kjenne sin identitet og kunne kjenne på og erkjenne at en selv - til liks med enhver annen - er unik som menneske og skapning - vil en en mer frimodig kunne innta og motta verden, hvorhen føttene måtte føre en. Det Olou viser hos oss er 3 keramiske hode-skulpturer, 29 par føtter i keramikk og 27 mindre enkle maleri av hoder/ansikt.

Samuel Olou er 49 år og opprinnelig fra Togo i Vest-Afrika. Som barn viste han særskilt evne til formgivning og tegning. Han tok kunstutdannelse først i Togo, deretter i Ghana og fikk oppmerksomhet gjennom flere utstillinger i Vest-Afrika. I 2004 ble han kjent med et norsk kunstnerpar som oppfordret han til å søke Kunsthøyskolen i Oslo. Hvilket han gjorde. Kom inn, flyttet til Oslo i 2005 og tok mastergrad. Han har senere hatt utstilling ved FN`s hovedforsamling i New York og utstillinger i alle verdensdeler unntatt Australia/Oseania. Han har atelier i Oslo, men hver mandag ettermiddag underviser han i formgiving og tegning ved Kulturskolen i Aurskog-Høland. 

Utstillingen vi får se - er en ganske liten utstilling i Gråsalen på Aur. Den er blitt til i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og vises for alle 8.klassinger i Aurskog Høland i denne uken (Uke 39) i grupper på 15 - 20 elever, med påfølgende Work-shop. Med inspirasjon fra utstillingens føtter og det unike ved hvert menneske, får hver elev et kladdeark hvor de kan skrive en liten tekst eller dikt om sitt forhold til sine egne føtter, hva føttene betyr for dem og for egen livsutfoldelse. På et A3-ark tegner så Olou av omrisset av den enkeltes fotavtrykk, så skriver eleven sin egen tekst i eller rundt fotavtrykket. Ved bruk av to-tre teknikker Olou har vist dem, fargelegger de så A3-arket til  det endelige verk. Mao en multikunstnerisk aktivitet for elevene gjennom tekst, form og farge.

Denne reflekterende egen-aktiviteten kan vi ikke tilby den alminnelige besøkende på utstillingen, men håper utstillingen kan stimulere til refleksjon over hvem vi er og hvor vi går både i fysisk og overført betydning.

Styret i Aurskog-Høland Kunstforening ønsker dere velkommen til åpningen av utstillingen med Samuel Olou på Aur Prestegård på lørdag (28/9). Kunstneren vil si noen ord om tematikken og Gabi Valentin fra kommunen og Den kulturelle skolesekken vil fortelle litt fra elevenes korte men skapende utfordring i å formidle sine føtters virklighet for dem i ord, form og farge.

Utstillingen er åpen for alle på lørdag og søndag 28. og 29. september og 5. og 6. oktober fra kl. 12 - 15 og på tirsdag 1. og torsdag 3. oktober fra kl. 17 - 20.

Vel møtt!

Aurskog-Høland Kunstforening.