Husmannsplassene

Skrevet av Harald . i kategorien Historie

Historielaget har registrert og synliggjort alle husmannsplassene under Aur Prestegård på et kart som henger på svalegangen på Forpakterboligen.

I perioden 1618 til 1954 var det i alt 30 husmannsplasser under prestegården. På kartet finner en årstallet for oppstartingen av plassene og når de ble solgt fra staten til navngitte brukere

. Husmannsplassen Aursmoen ble solgt til kommunen i 1860. Den første kommunale skolen i bygda ble bygget her. To plasser er nedlagt.

De øvrige 27 plassene finner en igjen som drivverdige gårder og småbruk med eiere som i mange tilfeller nedstammer fra den opprinnelige bruker av plassen.

 

Navn på plassen

Etablert

Solgt

Kjøper

Aursbråten 1840 1899 Anton Olsen
Aursmoen 1680 1860 Aurskog kommune
Engen søndre 1701 1892 Olai og Theodor Engen
Engen nordre 1701 1900 Amund og Johan Engen
Fallet 1701 1943 Lars Fallet
Finholt søndre 1689 1892 Anders Andersen
Finholt nordre 1801 1954 Millian Finholt
Hagen vestre 1801 1897 Johan Hagen
Hagen østre 1790 1919 Lars P. Finholt
Haug mellom 1618 1892 Hartvig O.Ullerud
Haug søndre 1801 1923 Karl E. Bjørnstad
Haug nordre 1818 1877 Kasper Olsen
Hellerud 1849 1888 Otto Hansen
Høgfallet 1701 1777 Ukjent
Langbråtan 1840 Ukjent Nedlagt
Linnerud ( Klokkerstua) 1790 1928 Kristian P. Hagen
Lotterud 1751 1920 Olaf og Andreas Lotterud
Lysaker 1831 1920 Adolf Lysaker
Myrvold nordre 1691 1887 Halvor Myrvold
Myrvold mellom 1840 1892 Jens Amundsen (Andersen)
Myrvold søndre 1785 1928 Jakob Myrvold
Presterud 1692 1876 Ole Hansen Verket
Riser nordre 1830 1880 Ole Hansen Balterud
Riser søndre 1830 1884 Helene Halvorsdatter
Romhus østre 1701 1881 Kristian Larsen Romhus
Romhus vestre 1701 1903 Kristian Romhus
Stubberud 1844 1943 Hans Stubberud
Teien søndre 1701 1892 Magnus Olsen Dreierud
Teien nordre 1701 1893 Ole Neset og Amund Teien
Øien 1740 1898 Hans Olsen