Prestene

Skrevet av Harald . i kategorien Historie

Liste over prester i Aurskog kirke

Hans Jensen (1571 - 1615)
Peter Ernestus (1615 - 1621)
Oluf Bergersøn (1621 - 1648)
Engebret Madsen (1648 - 1661)
Christen Scanche (1661 - 1668)
Jens Bolt (1668 - 1679)
Christian Muus (1679 - 1686)
Nils Leider (1686 - 1706)
Jacob Hassing (1707 - 1731)
Ole Lange (1731 - 1750)
Johannes Cornish (1750 - 1757)
Lars Rasch *) (1757 - 1778)
Peder Maar (1778 - 1789)
Peder Dybdahl (1789 - 1792)
Johannes Bjerk (1793 - 1806)
Jens Holst (1807 - 1832)
Simen Olaus Wolff (1833 - 1840)
Lorents Witrup Schønheyder (1841 - 1878)
Jørgen Julius Schydtz (1878 - 1906)
Karinius Theodor Holm (1906 - 1912)
Bernt Marius Berg (1912 - 1925)
Gustav Gottfried Kielland (1926 - 1933)
Anton Martin S Kleppestø (1933 - 1952)
Halvdan Thun (1952 - 1958)
Kåre Hognestad (1958 - 1969)
Karl Anker Værvågen (1970 - 1979)
Peter Bjerkeseth (1979 - 1987)
Iver Anders Granerud (1987 - 2003)


*) Vi kan se spor etter presten Rasch i forpakterboligen den dag i dag; i en vindusrute i 2

. etasje har han med sirlig hånd og trolig med en diamantring som redskap, risset inn navn og fødselsår på sine 5 døtre.