USLIPT-konsert på låven

Dato
15.06.2024 18:00 - 20:30

Beskrivelse

Uslipt inviterer sine sambygdinger til låven, der de vil fremføre sin hyllest av stuttreiste toner og hjemmesnekra lyrikk.

Salg av forfriskninger og snacks