Kulturhelg. Markering av Kulturminnedagen.

Dato
08.09.2019 12:00 - 15:00

Beskrivelse

Tema: «Typisk norsk – ikke bare norsk».
Møteplass for kultur,
tradisjon og opplevelser